நிறுவன விவரம்

 1. முந்தைய தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட அமைப்பாக மின் வழங்கல் சட்டம் 1948ன் கீழ் 01.07.1957ல் உருவாக்கப்பட்டது. இது முந்தைய சென்னை அரசாங்கத்தில் இருந்த, மின்சாரத் துறையின் அடுத்த கால்வழி ஆகும். மேலும்...
 2. திறந்த நுழைவுரிமை வாடிக்கையாளர் பதிவு

செய்திகள்

 1. தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம்/ தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்புக் கழகப் பணியாளர்களுக்கான ஆகஸ்ட் 2023 துறை தேர்வு அறிவிப்பு
 2. தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம்/ தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்புக் கழகப் பணியாளர்களுக்கான ஆகஸ்ட் 2023 துறை தேர்வுக்கான வாரிய நடவடிக்கைகள்
 3. துறை தேர்வு அறிவிப்பு-ஆகஸ்ட் 2022
 4. 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான செலவுத் தரவு
 5. த.நா.மி.தொ.க-உருவாக்கம்
 6. மாநில மின்பளு அனுப்பும் மையம்-மின்சார விநியோக அமைப்பு -த.நா.மா.மி.ம.ஒ.ஆணையத்தின் மாநிலங்களுக்கிடைய மின்தேவை தரப்பு மேலாண்மையின் விதிமுறைகளை அமல்படுத்துதல் -அழைக்கப்பட்ட குழு உறுப்பினர்களுக்கான நியமனம்.
 7. தமிழ்நாடு மாநில மின் குழு செயலகம் அமைப்பது குறித்த பொது அறிவிப்பு
 8. மின்தேவை தரப்பு மேலாண்மை2019-ஒழுங்குமுறை முன்னறிவித்தல், திட்டமிடல், விலகல் தீர்வுக்கான நடைமுறை, மற்ற அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் விலகல் தீர்வு மற்றும் மாநில மின் குழு - மாண்புமிகு த.நா.மி.ஒ.ம.ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது
 9. மின் ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் செயலாக்கம் - தநாமிஉமபக மற்றும் தநாமிதொக
 10. அரசாணை79 - இதர தனியார் நிறுவனகளிடமிருந்து சக்தி கொள்முதல் செய்வதற்காக எச்.டி நுகர்வோர்களிடம் குறுக்கு மானிய கூடுதல் தொகையை சேகரித்தல்.
 11. அனைத்து அதிகாரிகள் , ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்களிடமிருந்து முன்மொழியப்பட்ட பாதுகாப்பு கையேடு குறித்து கருத்துகள் மற்றம் பரிந்துரைகள் இ-மெயில்(safetymanual@tnebnet.org)வாயிலாக வரவேற்கப்படுகின்றன.

புள்ளிவிவர விவரங்கள்

4

765 கிவோ துணைமின்நிலையங்கள்

146

400 கிவோ& 230 கிவோ துணைமின்நிலையங்கள்

0.35

கூ.உ.அ(லட்ச சுற்று கி.மீ.)

1.81

உ.அ(லட்சம சுற்று கி.மீ.)

Save-energy1 மின்திறன்/மின்சார சிக்கனம் மின் உற்பத்திக்கு இணையாகும்.       Save-energy2 பாதுகாப்பான எதிகாலத்துக்கு இப்போதே எரிசக்தியை சேமிக்கவும்.      Save-energy3 மின் விளக்குகள் உபயோகத்தில் இல்லாத போது அணைத்து விடவும்.        Save-energy4 அளவில்லா ஆற்றலை அளவாக பயன்படுத்தவும் மற்றும் இல்லாத போது உபகரணங்கள்