நிறுவன விவரம்

  1. முந்தைய தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட அமைப்பாக மின் வழங்கல் சட்டம் 1948ன் கீழ் 01.07.1957ல் உருவாக்கப்பட்டது. இது முந்தைய சென்னை அரசாங்கத்தில் இருந்த, மின்சாரத் துறையின் அடுத்த கால்வழி ஆகும். மேலும்...
  2. திறந்த நுழைவுரிமை வாடிக்கையாளர் பதிவு

புள்ளிவிவர விவரங்கள்

4

765 கிவோ துணைமின்நிலையங்கள்

146

400 கிவோ& 230 கிவோ துணைமின்நிலையங்கள்

0.35

கூ.உ.அ(லட்ச சுற்று கி.மீ.)

1.81

உ.அ(லட்சம சுற்று கி.மீ.)

Save-energy1 மின்திறன்/மின்சார சிக்கனம் மின் உற்பத்திக்கு இணையாகும்.       Save-energy2 பாதுகாப்பான எதிகாலத்துக்கு இப்போதே எரிசக்தியை சேமிக்கவும்.      Save-energy3 மின் விளக்குகள் உபயோகத்தில் இல்லாத போது அணைத்து விடவும்.        Save-energy4 அளவில்லா ஆற்றலை அளவாக பயன்படுத்தவும் மற்றும் இல்லாத போது உபகரணங்கள்